Padomi

Pirmo klašu skolēni parasti vēl nav piemēroti ceļu satiksmei tās sarežģīto situāciju dēļ un atbilstoši savam vecumam un attīstībai ir ātri nogurdināmi. Mazā auguma dēļ viņi nevar labi pārskatīt apkārtējo vidi un arī paši nav pietiekami labi ieraugāmi. Vecākiem vajadzētu pamēģināt uz ielas pietupties, lai saprastu satiksmi no bērna redzes leņķa. Vienmēr jāatceras arī tas, ka bērniem vajadzīgs lielāks soļu skaits un ilgāks laiks, lai šķērsotu brauktuvi.

Šajā vecumā bērni redz un dzird citādāk. Viņu redzes lauks ir ievērojami mazāks, tāpēc no sāniem tuvojošos transporta līdzekli viņi nevar pamanīt tik labi kā pieaugušie – ar „acs kaktiņu”. Bērni arī skaidri neatšķir dažādas skaņas, turklāt noteikt virzienu, no kura tā nāk, viņiem ir praktiski neiespējami. Bērni ir bezpalīdzīgi situācijās, kad no „skaņu kokteiļa” jāsadzird būtiskas, dažkārt pat vitāli svarīgas skaņas.

Pirmklasnieks vēl nemāk atšķirt jēdzienus „pa labi” un „pa kreisi” – tas ir normāli, jo to iemācās tikai apmēram 10 gadu vecumā.

Bērniem ir ilgāks reakcijas laiks. Reakcijai ne pārāk sarežģītā situācijā viņiem nepieciešams 2,5 – 3 reizes vairāk laika nekā pieaugušajiem.

Bērns vairāk pakļauts riska situācijām arī savas nenoturīgās uzmanības un spontanitātes dēļ. Bērni šajā vecumā ir ļoti vērsti uz savu „es” – viņi domā apmēram tā: „Ja es redzu šo automašīnu, tad arī tā mani noteikti redz”. Tādēļ nav jābrīnās, ka bērnu uzvedība uz ielas pārējiem satiksmes dalībniekiem bieži vien ir neprognozējama.

Nevajadzētu ļaut uz skolu braukt ar velosipēdu bērniem 6 – 10 gadu vecumā. Viņi gan ļoti agri, pat priekšlaicīgi – kā spēlējoties – iemācās braukt ar riteni. Tomēr, tā kā uz ceļa jāsastopas ar neparedzētām, nepazīstamām un neiemācītām situācijām, tad šajā vecumā bērni ļoti ātri tiek pārslogoti un kļūst neuzmanīgi. Arī sarežģītāki braukšanas manevri, piemēram, pagrieziens pa kreisi, sagādā problēmas. Tādēļ bērniem vieniem braukt ar riteni jāatļauj, cik vēlu vien iespējams – tikai tad, kad viņi jau spēj vienlaicīgi veikt vairākas darbības un pievērst uzmanību vairākām lietām.

Sagatavošanās ceļam uz skolu ir svarīgs un atbildīgs vecāku uzdevums, kurā jāiegulda daudz laika, pacietības un iejušanās spēju.

Tāpēc esam sagatavojuši vairākus padomus. Tajos apkopotas tipiskas situācijas uz ceļa un ieteikumi bērnu sagatavošanai patstāvīgai dalībai ceļu satiksmē.